ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با دوتن از سرمایه گذارن هندی و آذربایجانی

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق و محترم نصیر احمد عرب معاون خدماتی اتاق در حضورداشت محترمان: سردار ولی پشتون مشاور ارشد اتاق و صابر لطیفی رئیس نمایشگاه بین المللی با محترم نرسل نرسلوف رئیس شرکت هلال الکترونیک و محترم سد هیر شیتی مسئول شرکت شانکرانا ریانا در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون فرصت های سرمایه گذاری در کشور بحث و گفتگو نمودند.

سرمایه گذاران کشورهای هند و آذربایجان، از علاقمندی و آمادگی شان در زمینه سرمایه گذاری در سکتورهای معادن، زراعت، تولید انرژی برق و ساختمان یاد آورشده و از هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند تا در این زمینه با ایشان همکاری نماید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به سرمایه گذاران هندی و آذربایجانی، از رابطه خوب دوستی و اقتصادی میان افغانستان کشورهای مذکور یادآور شد. وی، فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان را تشریح نموده و از علاقمندی ایشان در راستای سرمایه گذارای در کشور، استقبال نمود.

آقای مهمند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را حامی تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خوانده و با تأکید روی نشست های تجاری میان تاجران و سرمایه گذاران افغان و کشور های منطقه و جهان، از ایشان خواست تا طرح ها و پیشنهادات شانرا به شکل کتبی با اتاق شریک سازند تا اتاق در هماهنگی با نهاد های ذیربط حکومتی در قسمت ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری با آنان همکاری نماید.

شنبه، ۲۱ دلو ۱۴۰۲