ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با واردکنندگان شامپو

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترمان: میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، سردار ولی پشتون مشاور ارشد اتاق و عبدالسلام کوهی مشاورحقوقی اتاق، با واردکنندگان شامپو دیدن کرده و پیرامون کاهش محصول گمرکی واردات شامپو به شکل دوامدار، بحث و گفتگو نمود.

واردکنندگان، از کاهش محصول گمرکی بالای کالاهای وارداتی به ویژه، شامپو که از سوی معینیت گمرکات وزارت مالیه به مدت یک ماه وضع گردیده است، استقبال نموده و خواهان تطبیق آن به گونه طولانی مدت شدند. ایشان از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستند تا در این زمینه با آنان همکاری نماید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به واردکنندگان مذکور، چرخش اقتصادی یک نظام را وابسته به اخذ مالیات عنوان کرده و از وارد کنندگان شامپو خواست تا مالیه خویش را به و قت معین آن پرداخت نمایند. وی، از همکاری همه‌جانبه اتاق در حمایت از تاجران و سرمایه گذاران کشور اطمینان داد.

آقای مهمند، تاجران وارد کننده شامپو را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید شامپو در افغانستان کرده و از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت توزیع زمین در شهرک صنایع سبز، به آنان وعده نمود.

شنبه، ۲۱ دلو ۱۴۰۲