اشتراک آنلاین هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در میز مدور فرصت ها و ظرفیت های سکتورخصوصی (CDP-G)

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های بین الملل، انکشاف صادرات و سرمایه گذاری، روابط عامه و خدمات انکشاف تجارت اتاق، در میز مدور «فرصت ها و ظرفیت های سکتور خصوصی افغانستان» که از سوی مرکز گفتگو و پیشرفت جینوا (CDP-G) برگزار شده بود، به گونه آنلاین اشتراک کرده و پیرامون فعالیت های اتاق، فرصت ها و چالشهای سکتور خصوصی کشور سخنرانی نمود.
 
 
آقای مهمند، ضمن اظهار قدردانی از برگزار‌کنندگان این میز مدور، در رابطه به فعالیت ها و دستاوردهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، مشکلات سکتور خصوصی در گذشته، بهبود وضعیت فعلی برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری ها و تطبیق بعضی از پروژه های بزرگ در همکاری با سکتور خصوصی افغانستان صحبت نموده، تأمین امنیت سرتاسری، محوفساد اداری و منع کشت کوکنار را از مواردی برشمرد که میتواند در رشد تجارت، سرمایه گذاری ها و تطبیق پروژه های زیربنایی ممد واقع شود.
 
معاون اول اتاق، از کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان سپاسگزاری نموده، به نیاز و تداوم این کمک ها تاکید ورزید. وی از تسهیلاتی که از سوی حکومت در زمینه تجارت به ویژه سیستم تعرفوی و جلب سرمایه گذاری ها و حمایت از سرمایه گذاران ایجاد شده است یادآوری کرده و از کدرهای اقتصادی خارج از کشور خواست تا به افغانستان آمده و دونران و مؤسسات بین المللی را تشویق به تطبیق پروژه های زیربنایی نمایند.
محترم مهمند، از مشکلات در زمان جنگ و اقتصاد کاذب آن زمان صحبت کرده، افزود که در اوایل تحولات کشور چالش های زیادی بر سرراه تجارت وجود داشت، اما خوشبختانه قسمت زیادی از مشکلات سکتور خصوصی حل شده؛ هزاران کانتینر از کالاهای تجاری تاجران آفغان که در بندر کراچی متوقف مانده بود رها شدند و افغانستان خوشبختانه برای اولین بار توانست بودجه ملی خود را از عواید داخلی تامین کند. اما تمامی مشکلات درمدت کوتاه نمی تواند حل شود.
 
وی، به افزایش صادرات افغانستان، ایجاد دهلیز های هوایی و توسعه تجارت با کشورهای منطقه و جهان، برگزاری نمایشگاه های متعدد ملی و بین المللی و تدویر کنفرانس های «شناسایی چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری» در سطح زون های اقتصادی کشور از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و همچنان برگزاری نمایشگاه اختصاصی زنان نیز اشاره کرد.
همچنان در این میز گرد، نمایندگان و سخنرانان نهادهای مختلف، در مورد تجارت، وضعیت مالی، نقش کمک های بشردوستانه جهان در توسعه اقتصادی افغانستان صحبت نموده و ادامه کمک را مهم دانستند.
 
سه شنبه، 17 دلو 1402