نشست آنلاین رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گذاری با شارژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در نشستی که به گونه انلاین برگزار گردید، با آقای جیمی هارچر شارژدافیر سفار بریتانیا برای افغانستان صحبت نمود .

دراین نسشت که به اشتراک محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست عامل و مسؤلات دیپارتنمت های روابط بین الملل و روابط عامه برگزارشده بود، در نخست محترم احمدیار، از آقای جیمی هارچر به خاطر اینکه چنین فرصتی را برای بحث درمورد چالش های موجود سکتور خصوصی و راه های حل آن مساعد ساخت، اظهار قدردانی نموده و وضیعت موجود تجارتی - اقتصادی به ویژه چالش های را که بر سر راه  سکتور خصوصی کشور قراردارد، مفصلاً توضیح داد.

رئیس عمومی اتاق، چالش های بانکی و سکتور مالی، عدم صدور ویزه از سوی تعدادی از کشور ها برای تاجران افغان،  نبود امکانات حمایوی مالی وعدم علاقمندی دونرها  برای طرح های تجارتی و اقتصادی سکتور خصوصی، نیازمندی برای مقرره ها و قوانین جدید که جوابگوی وضعیت کنونی باشد، موضوع تعرفه ها و مالیات و همچنان پروژه هایی که قبلا ازسوی بانک ها و نهاد های جامعه جهانی تمویل میشدند وحالا متوقف گردیده است را ازچالش های خواند که باعث تضعیف سکتور خصوصی گردیده و فرصت های کاری را ازبین برده است .

وی، افزود: ما با مقامات حکومتی نشست ها و ملاقات های زیادی انجام دادیم تا در زمینه های فوق الذکر، راه های حل را پیدا نمائیم و به تلاش های خود ادامه میدهیم. ولی جامعه جهانی نیز باید در مورد حمایت از سکتور خصوصی توجه نماید.

آقای احمدیار، علاوه کرد:  صادرات ما نسبت به سالهای قبل افزایش یافته که درحدود 2 ملیاردالر درسال میرسد که از جمله نقاط مثبت برای تجارت و معاملات است.

رئیس عمومی اتاق، درمورد مشکلات تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه بخصوص پاکستان که در بندر کراچی برای تاجران افغان بیمه ها را افزایش داده و بالای 212 قلم از کالاهای وارداتی افغانستان محدودیت وضع کرده و صدها کانتینر از اموال تجارتی را دربندر کراچی متوقف ساخته است، نیز بحث نموده، افزود که این خود ضربه بزرگی به سکتور خصوصی بوده و سرمایه های شان در آنجا راکت مانده است.
بعداً، محترم میرویس هوتک، در مورد ارتباطات سکتور خصوصی افغانستان با جامعه جهانی به ویژه شماری از سازمان های اقتصادی منطقوی و جهانی که اکنون پس از تغییرات در افغانستان به حالت تعلیق درآمده و یا در برنامه های شان سکتور خصوصی افغانستان حضور ندارد، اظهار نگرانی کرده، افزود که احیای دوباره این ارتباطات ما را توانمند میسازد تا زمینه های خوب تجارت و معاملات با سایر کشورها را مساعد نمائیم.

آقای جیمی هارچر، پس از استماع صحبت های رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذار افغانستان، از رئیس عمومی وهیات عامل اتاق که نظریات وطرح های سکتور خصوصی کشور را با ایشان درمیان گذاشتند اظهار قدردانی و سپاس نموده و این نشست را عالی توصیف کرده، گفت: من چند بار به افغانستان سفر کرده ام، اما در این نشست مسایل جدید و مهمی مطرح گردید که در زمینه باید اقدامات و تلاش های بیشتری صورت گیرد.

وی، درمورد حمایت از کار زنان از طریق اتاق صحبت کرده و همچنان در قسمت حضور خانم ها را در نمایشگاه اختصاصی زنان از رئیس عمومی اتاق خواست تا در زمینه اقداماتی داشته باشند که از سوی رئیس عمومی اتاق درزمینه حضور زنان دربخش های مختلف سکتور خصوصی از طریق اتاق زنان و حمایت شان اطمینان داده شد.

در اخیر، آقای جیمی هارچر از رئیس عمومی و رهبری سکتور خصوصی خواست که در نشست دوحه که به زودی درمورد افغانستان برگزار میگردد به نماینده گی از سکتور خصوصی کشور اشتراک نموده و زمینه نشست ایشان با اعضای سکتور خصوصی افغانستان را مساعد سازد که از سوی رئیس عمومی اتاق در زمینه اطمینان داده شد.

دوشنبه 16 دلو 1402