ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاجران میوه تازه و سبزیجات

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با محترم خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت، محترم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و تعدادی از تاجران میوه تازه و سبزیجات ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.

محترم میرویس حاجی زاده، مشکلات که در زمینه انتقال میوه و سبزیجات موجود است با رهبری اتاق شریک ساخته و خواهان تلاش اتاق در جهت حل مشکلات شان گردید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن تایید مشکلات سکتور زراعت و با تشریح تلاش های رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در راستای حل مشکلات شان، وعده سپرد تا مشکل انتقالات  سبزیجات را با رهبری وزارت ترانسپورت شریک سازد.

آقای مهمند، روی انتقال انواع میوه و سبزیجات کشور در اسرع وقت تاکید کرده و از تاجران این سکتور خواست تا در قسمت افزایش تجارت و صادرات تلاش ورزند.

محترم خانجان الکوزی، از همکاری های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در راستای حل مشکلات تاجران کشور اطمینان داده‌ و از آنها خواست تا مشکلات شان را به شکل کتبی به اتاق بسپارند.

یکشنبه، ۱۵ دلو ۱۴۰۲