نشست آنلاین هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تعدادی از مسوولان اتاق های ولایتی

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خانجان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل در نشست مشترک با تعدادی از اعضای رهبری و مسوولان اتاق های ولایتی که به گونه آنلاین برگزار شد، اشتراک ورزیده و مشکلات تاجران و سرمایه گذاران ولایات را در بخش های مختلف به ویژه تولید و صادرات پنبه استماع نمودند.

رهبری اتاق های ولایتی، در رابطه به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران آن ولایات در بخش تولید، پروسس و صادرات پنبه که شامل: بلند بودن کرایه وسایط ترانسپورتی جهت انتقال پنبه به کشور های دیگر، موضوع روند و نوبت وسایط نقلیه، اجباری بودن فومیگیشن (ضدعفونی سازی) پنبه، اجباری شدن بارگیری پنبه تنها در وسایط نقلیه نوع کانتینری، عدم اولویت دهی به انتقال محموله های پنبه در بنادر کشور به ویژه گذرگاه تورخم، خریداری پنبه از سوی تاجران پاکستانی تنها به پول کلدار و برخی مسایل دیگر را، با رهبری اتاق شریک ساختند و خواهان توجه جدی در قسمت حل آن گردیدند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن استماع مشکلات تاجران و سرمایه گذاران ولایات مختلف، وعده سپرد تا در قسمت معیاری سازی خدمات ترانسپورتی و فراهم سازی وسایط نقلیه بهتر جهت صادرات پنبه، با رهبری وزارت ترانسپورت صحبت ‌نماید. وی، روی ایجاد هماهنگی میان تاجران و سرمایه گذاران بخش پنبه و برگزاری کنفرانس پنبه جهت شناسایی مشکلات و چالش های این بخش در آینده نزدیک تاکید کرد.

محترم خانجان الکوزی، کشت و پروسس پنبه را یکی از پیداوار مهم زراعتی کشور و دارای اهمیت ویژه دانسته، ایجاد اتحادیه سرتاسری تاجران و تولیدکنندگان پنبه را جهت تبادل اطلاعات و رسیدگی به مشکلات شان مهم عنوان کرد. وی، ضمن تاکید بر حل مشکلات ترانسپورتی، از تاجران این سکتور خواست تا در هماهنگی با اتاق تلاش نمایند و مارکیت های بیشتری را برای فروش پنبه پیدا کنند.

محترم میرویس هوتک، از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت رشد تولیدات داخلی و تدوین برنامه های دراز مدت در بخش های مختلف اطمینان داده و از مسوولان اتاق های ولایتی خواست که مشکلات شان را در اسرع وقت به اتاق مرکز ارسال نمایند تا در جهت حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.

سه شنبه، 11 دلو 1402