نشست آنلاین هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان بندر چابهار

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترمان: خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل، لطف الله امینی معاون کمیته ترانسپورت اتاق و میرزمان پوپل مسوول دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق، طی نشست آنلاین با آقای حسن شهدادی معاون کشتی رانی بندر چابهار و همکاران شان، پیرامون فرصت ها و چالش های موجود بندر چابهار بحث و گفتگو نمود.

آقای مهمند، از بندر چابهار به عنوان نزدیک ترین بندر و وصل کننده تجارت و ترانزیت افغانستان به کشورهای خلیج یادآوری کرده و چابهار را از یکی از بنادر مهم و استراتیژیک برای تجارت و ترانزیت افغانستان دانست. وی، عدم تأسیسات کافی در بندر چابهار، بلند بودن کرایه حمل و نقل و مشکلات در قسمت انتقالات پولی را از چالش های  اساسی سد راه افزایش تجارت و ترانزیت از طریق این بندر خوانده و از مسوولان این بندر خواست تا در قسمت ایجاد تاسیسات و امکانات بیشتر توجه کنند.

محترم حسن شهدادی، در رابطه به بندر چابهار و بخش های مختلف آن به ویژه زیرساخت ها، خطوط و مسیرهای مختلف، نصب سکنر های معیاری و ظرفیت کشتی ها، معلومات مفصل ارائه کرده و از آمادگی های رهبری این بندر در قسمت ایجاد تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری های تاجران افغان در این بندر، اطمینان داد.

محترم الکوزی، بندر چابهار را یکی مسیرهای مهم برای تجارت افغانستان دانسته و روی ایجاد کمیته مشترک به منظور بررسی و شناسایی مشکلات و فرصت های این بندر تاکید کرد. وی، از علاقمندی تاجران افغان در زمینه استفاده از این بندر یادآوری کرده و برگزاری نشست های بیشتر میان دو طرف را در جهت افزایش اطلاعات تخنیکی از این بندر، لازمی دانست.

دوشنبه، 9 دلو 1402