ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تعدادی از تاجران کشور

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با تعدادی از تاجران شامل سکتورهای مختلف ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.

تاجران سکتورهای مختلف، عدم تسهیلات لازم در قسمت صدور ویزه از سوی کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، مسدود بودن پول های تاجران در میوند بانک و مسله روند و نوبت ترانسپورت را از مشکلات عمده خود دانسته و از رهبری اتاق تقاضا کردند تا در قسمت حل مشکلات شان با آنان همکاری نمایند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن تائید مشکلات تاجران افغان و ارائه معلومات از تلاش های متداوم رهبری اتاق در قسمت حل مشکلات شان، وعده سپرد تا اتاق در قسمت آزاد سازی پول های تاجران از میوند بانک، با رهبری د افغانستان بانک و همچنان ایجاد تسهیلات لازم در قسمت صدور ویزه با سفارت پاکستان، همکاری و تلاش های لازم را انجام دهد.

یکشنبه، 8 دلو 1402