ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با واردکنندگان میوه تازه ولایت هرات

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با واردکنندگان میوه تازه ولایت هرات ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو نمود.
 
واردکنندگان، افزایش محصولات گمرکی بالای سیب کشورهای همسایه از سوی معینیت گمرکات را زمینه مسدود شدن مارکیت ها و افزایش قیمت سیب درکشور به ویژه ولایت هرات خوانده و از هیات رهبری اتاق خواست تا در قسمت کاهش تعرفه گمرکی بالای سیب با ایشان همکاری نماید.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به واردکنندگان میوه، غنی سازی زراعت کشور را وابسته به حمایت از تولیدات داخلی دانسته و روی تجارت که در آن منافع اقتصادی ملی در نظر گرفته شده باشد تاکید کرد. وی، از همکاری اتاق در قسمت رفع مشکلات شان اطمینان داد.
 
شنبه، ۷ دلو ۱۴۰۲