ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان و هیات همراه شان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل با محترم امان گلدیف دانیار وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان و هیات همراه شان، ملاقا کرده و پیرامون بهبود روابط تجاری- اقتصادی و افزایش داد وستد میان دو کشور بحث و تبادل نظر نمود.

محترم مهمند، تشریف آوری وزیر اقتصاد و تجارت کشور قرغیزستان و تیم همراه شان  را خیر مقدم گفته، در رابطه به فعالیت ها و دستاورد های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معلومات مفصل ارایه کرده و از آمادگی های سکتور خصوصی افغانستان در قسمت توسعه روابط تجارتی و ترانزیت با آن کشور اطمینان داد.

آقای مهمند، از مساعد بودن شرایط عمومی به ویژه تأمین امنیت سرتاسری، کاهش فساد اداری و منع کشت کوکنار خبر داده و از اعضای سکتور خصوصی آن کشور خواست تا با تاجران افغان یکجا در قسمت تطبیق پروژه های بزرگ و برگزاری نشست های تواصل تجارتی در آینده همکاری و تلاش نمایند.  

معاون اول اتاق، روی ایجاد اتاق مشترک افغان - قرغیز و امضای تفاهم نامه های همکاری دو جانبه تاکید نموده و از وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان خواست تا در این زمینه همکاری نماید.

محترم امان گلدیف دانیار، ضمن قدردانی از مهمان نوازی های مردم افغانستان به ویژه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، هدف سفر خود را تقویت روابط تجارتی، افزایش ترانزیت، وصل تاجران قرغیزستانی با تاجران افغان و ایجاد بازار های مشترک در آینده عنوان کرده و از رهبری سکتور خصوصی کشور خواهان همکاری های همه جانبه در این راستا گردید.

جمعه، 6 دلو 1402