اشتراک رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در کنفرانس و مراسم افتتاحیه نمایشگاه حلال شهر مکه عربستان سعودی

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تیم هراه شان محترمان: جان آقا صادقی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، توکل خرم رئیس مرکزحل منازعات اتاق و امید غفورزی مسوول دیپارتمنت بین الملل اتاق، در کنفرانس و مراسم افتتاحیه نمایشگاه حلال شهر مکه عربستان سعودی اشتراک ورزیدند.

این نمایشگاه، شب گذشته طی کنفرانسی توسط محترم داکتر مجید بن عبدالله القصبی وزیر تجارت عربستان سعودی، محترم داکتر عبدالله صالح کامل رئیس اتاق تجارت کشور های اسلامی و اشتراک جمع کثیری از نمایندگان کشور های اسلامی افتتاح شد.

سخنرانان این کنفرانس بر تلاش کشورهای اسلامی در جهت توسعه تجارت تولیدات حلال که میزان تجارت آن با کشورهای مختلف در حال افزایش می باشد تاکید نموده و خواهان سرمایه گذاری های بیشتری در این راستا گردیدند. آنان از فرصت های زیادی که در این زمینه وجود دارد یادآور شده، وحدت و همکاری میان کشورهای اسلامی را در قسمت ظرفیت سازی، پروسس و افزیش تولیدات حلال حل مهم دانستند.

پس افتتاح نمایشگاه مذکور، محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تیم همراه شان، از غرفه تولیدات حلال دیدن نمودند. کشورهای مختلف از جمله: مالیزیا، ترکیه، اندونیزیا، تایلند، برازیل و تعدادی دیگری از کشورهای اسلامی محصولات حلال خود را در این نمایشگاه، به معرفی گرفته بودند.

جمعه، 6دلو 1402