نشست تواصل تجارتی میان اعضای سکتور خصوصی افغانستان و قرغیزستان از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار شد

نشست تواصل تجاری میان اعضای سکتور خصوصی و تاجران و سرمایه گذاران کشور قرغیزستان افغانستان از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و با اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق، خانجان الکوزی و احمد شکیب احمدیار اعضای هیات مدیره اتاق، میروس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل، محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل، تاجران و سرمایه گذاران هر دو طرف به منظور شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه روابط تجارتی برگزار گردید.

محترم محمد یونس مهمند، به هیات تجاری کشور قرغیزستان خوش آمدید گفته و از آن کشور به عنوان دوست، برادر و دارای ارزش های مشترک دینی و فرهنگی یاآوری کرد.

آقای مهمند، روی بهبود روابط تجارتی، ترانزیتی و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک تاکید ورزیده و از تاجران قرغیزستانی خواست تا با توجه به فرصت های کنونی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

محترم خیرالدین مایل احمدی، اهمیت روابط تجارتی میان دو کشور را ارزنده تلقی کرده و از اعضای سکتور خصوصی آن کشور خواست تا در قسمت افزایش بیلانس تجارت میان دو کشور تلاش بیشتر نمایند.

محترم خانجان الکوزی، ضمن معرفی سکتور های مختلف افغانی، از تاجران قرغیزستانی خواست تا با یکدیگر در قسمت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تجارت به شکل مشترک نشست های بیشتری داشته باشند.

محترم میروس هوتک، در مورد فعالیت های اتاق به ویژه تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی از جمله نمایشگاه های ملی و بین المللی امام ابوحنیفه (رح) معلومات ارائه کرده و تاجران قرغیزستانی را تشویق نمود تا در سومین نمایشگاه مذکور اشتراک نمایند. وی، روی تدویر نمایشگاه های مشترک میان دو کشور نیز تأکید ورزیده و آنرا در جهت معرفی محصولات و توسعه روابط تجاری دو کشور مهم خواند.

در این نشست، تاجران و سرمایه گذاران دو طرف بحث های متمرکز و مرتبط به موضوعات مورد علاقه دو طرف را انجام دادند و روی برگزاری نشست های مشترک در آینده، وعده سپردند.

پنجشنبه، ۵ دلو ۱۴۰۲