ملاقات سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس دفتر (UNDP) در افغانستان

محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم امید غفورزی مسول دیپارتمنت روابط بین‌الملل اتاق و تعدادی از تاجران کشور، با محترم استیفن رود ریکز رئیس دفتر (UNDP) در افغانستان ملاقات کرده، پیرامون مشکلات تاجران افغان،  فرصت های موجود سرمایه گذاریو همکاری های مشترک، بحث و تبادل نظر نمود.

آقای هوتک، با اشاره به مشکلات سکتور خصوصی کشور از جمله مشکلات در بخش های بانکداری و انتقال پول تاجران افغان به کشورهای منطقه، مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی با کشور های همسایه و نبود تسهیلات صدور ویزا از سوی بسیاری از کشور ها برای تاجران افغان صحبت نموده و خواهان همکاری دفتر(UNDP) در قسمت حل مشکلات مذکور و همچنان همکاری تخنیکی این اداره در زمینه تطبیق پروژه هایش، با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گردید.

آقای استیفن رود ریکز، از همکاری دفتر(UNDP) در قسمت حل مشکلات سکتور خصوصی منجمله مشکلات فوق الذکر اطمینان داده و همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را در تطبیق پروژه های کوچک دفتر مذکور به ویژه حمایت از زنان متشبث مهم و لازمی دانسته و برهمکاری های مشترک تأکید ورزید.

سه شنبه، 9 عقرب ۱۴۰۲