ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با قونسل ترکیه در کابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حالیکه محترمان: خان جان الکوزی عضو هیات مدیره و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز حضور داشتند، با محترم امره قبیل قونسل کشور ترکیه در کابل، ملاقات کرده و پیرامون تسریع روند تجارت میان دو کشور و مشکلات تاجران افغان بحث و تبادل نظر نمود.

آقای مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای امری، شرایط کنونی افغانستان را فرصت خوبی برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری های مشترک دانست. وی، روی گسترش روابط تجارتی و سرمایه گذاری افغانستان با کشور های منطقه نیز تأکید ورزید.

معاون اول هیات مدیره اتاق، عدم تسهیل صدور ویزه را از مشکلات عمده تاجران و سرمایه گذاران افغان دانسته و خواهان همکاری همه جانبه آقای امری در این زمینه گردید.

محترم الکوزی، از فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان و همچنان شرایط مناسب برای توسعه تجارت با کشور های منطقه و جهان یادآوری کرده و از همکاری های اتاق در راستای حل مشکلات قانونی تاجران ترکی در افغانستان اطمینان داد.

آقای امره، پس از استماع صحبت های هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از همکاری همه جانبه خویش در راستای حل مشکلات ویزه برای تاجران افغان و تشویق تاجران ترکی جهت سرمایه گذاری در افغانستان اطمینان داد.

دوشنبه، ۲۷ سنبله ۱۴۰۲