ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق با یک تن از تاجران مطرح ترکی

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق با محترم علی کاپلان یک تن از تاجران مطرح ترکی در دفتر هیات مدیره اتاق، ملاقات کرده و پیرامون تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه میان افغانستان و ترکیه، ایجاد هماهنگی های بیشتر میان تاجران دو طرف و سرمایه گذاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمود.

آقای مهمند، در رابطه به فعالیت ها و خدمات اتاق تجارت و سرمایه گذاری برای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، معلومات ارائه کرده و از تأمین شرایط کلی برای سرمایه‌گذاری های خارجی در قسمت تطبیق پروژه های زیربنایی اطمینان داد.

محترم مهمند، از آقای علی خواست تا با در نظرداشت فرصت های کنونی در کشور، تاجران و سرمایه گذاران ترکی را تشویق به سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ افغانستان نماید.

محترم علی کاپلان، از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری در‌ جهت عرضه خدمات تجاری و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه سرمایه گذاری های خارجی قدردانی کرده و وعده سپرد تا تاجران ترکی را تشویق به تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان بنماید.

وی، از  تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان ابراز خرسندی کرده و نقش امنیت را در‌ رشد و توسعه این کشور با اهمیت دانست.

یکشنبه، ۲۶ سنبله ۱۴۰۲