نشست مشورتی در زمینه طرح تعیین کرایه وسایط نقلیه تناژ بلند، با نمایندگان شرکت های ترانسپورتی برگزار شد

محترم محمدیونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های اتاق، نشستی مشورتی را با نمایندگان شرکت های ترانسپورتی در زمینه طرح تعیین کرایه که از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ترتیب گردیده بود، برگزار کرد.


آقای مهمند، سکتور ترانسپورت را یکی از بزرگترین و با اهمیت ترین سکتور ها در کشور یاد کرده و نقش آنرا در رشد و توسعه اقتصادی و تسریع روند حمل و نقل مهم خواند. وی، روی ایجاد طرزالعمل واحد و جوابگوی ترانسپورتی، از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تاکید ورزیده و از شرکت های این سکتور خواست تا نظریات و پیشنهادات شان را در قسمت ترتیب طرزالعمل ترانسپورت، شریک سازند.

در این نشست، در رابطه به طرح ترتیب شده از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی معلومات مفصل ارائه گردیده و نمایندگان شرکت های ترانسپورتی پیشنهادات مشخص شان را در رابطه به طرح مذکور، با رهبری اتاق  شریک ساختند.

یکشنبه، ۲۶ سنبله ۱۴۰۲