اشتراک هیات رهبری اتاق در اجلاس تجاری و سرمایه گذاری فیصل آباد پاکستان

اجلاس تجاری و سرمایه گذاری در سکتور زراعت افغانستان توسط سازمان اسلامی امنیت غذایی (IOFS) و در همکاری با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به تاریخ 14 الی 15 سپتمبر 2023 مصادف به 23 الی 24 سنبله 1402 در شهر فیصل آباد کشور پاکستان برگزار شد.

محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه افغانستان و رئیس اتاق افغان- پاک، در حالیکه ایشان را محترمان: حاجی ببرک مشاور اتاق ننگرهار و نقیب الله صافی رئیس اجرائیوی اتاق افغان- پاک نیز همراهی می‌کردند، در این اجلاس اشتراک کرده و در رابطه به اهمیت سکتور زراعت افغانستان و فرصت های موجود در این زمینه معلومات مفصل ارایه نمود.

آقای الکوزی، از تامین امنیت سرتاسری، از بین رفتن فساد اداری و منع کشت کوکنار و جاگزینی آن با تولیدات زراعتی در کشور، یادآور شده و مسایلی فوق را از موضوعات عمده برای جلب سرمایه گذاری های خارجی به افغانستان دانست.

 آقای الکوزی، نبودن سیستم معیاری زراعت و آبیاری در کشور را از چالش های عمده این سکتور عنوان کرده  و از سازمان اسلامی امنیت غذایی و نهاد های حمایت کننده مالی خواهان همکاری در قسمت میکانیزه سازی سیستم زراعتی افغانستان گردید.

شنبه، 25 سنبله 1402