ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تعدادی از تاجران کشور!

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، درحضور داشت محترم مولوی محمد یعقوب رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری لوگر با تعدادی از تاجران و وارد کنندگان کشور ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان در زمینه طی مراحل اسناد گمرکی بحث و تبادل نظر نمود.

تاجران و وارد کنندگان، مشکلات شان را در قسمت عدم ارائه خدمات معیاری گمرکات کشور در طی مراحل اسناد شان، بیان داشته و خواهان همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.

معاون اول هیات مدیره اتاق، بعد از استماع صحبت ها و مشکلات تاجران کشور، از ایشان خواست تا مشکلات و پیشنهادات شان را به شکل کتبی به اتاق بسپارند تا در هماهنگی با ادارات ذیربط حکومتی راه حل معقول دریافت گردد.

چهار شنبه، ۲۲ سنبله ۱۴۰۲