نشست روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان (۲۰۲۳) برگزار شد

نشست روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان (۲۰۲۳) با اشتراک محترمان: توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، مشاور ارشد شورای اقتصادی، سرپرست وزارت مالیه، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، جیفری کریگو رییس اتاق مشترک افغانستان و امریکا، مایل آغا خیرخواه رئیس اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، ضیاءالدین اچکزی، سیدپرویز سادات هوفیانی و جان آقا صادقی اعضای هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، عبیدالله صدرخیل رئیس اتحادیه تاجران افغان در دوبی، معینان وزارت ها، اعضای هیات رهبری اتاق های صنایع و معادن، زنان، مسولان اتحادیه های بانکها و تاجران و سرمایه گذاران کشور در هوتل سرینا برگزار گردید.

محترم احمدیار، تشریف آوری مسوولین اتاق افغان - امریکا را خیر مقدم گفته و امنیت سرتاسری، نبود فساد اداری، قوانین و استراتیژی های حمایوی را در شرایط موجود فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در کشور دانسته و از مسوولان اتاق افغان - امریکا خواست تا تاجران و سرمایه گذاران امریکایی را تشویق به سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و سکتورهای مختلف افغانستان بنمایند.

مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، ضمن اظهار خوش آمدید به تمام تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مجلس، از همکاری همه جانبه دولت در ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران در بخش های بزرگ زیربنایی، استخراج معادن، ترانسپورت، میکانیزه سازی زراعت، صحت و تولید انرژی اطمینان داده و از آقای جیفری تقاضا نمود تا تصویر اصلی افغانستان را به تمامی هم وطنان خویش معرفی نماید.

پنج شنبه، ۱۵ سنبله ۱۴۰۲