دیدار معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اتحادیه خدمات دوایی

محترم محمد‌ یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضور داشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با محترم اسدالله کاکړ رئیس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان و برخی اعضای این اتحادیه دیدار ‌کرده، پیرامون تجدید نظر در‌ طرزالعمل‌ ‌و قوانین خدمات دوایی و همچنان پرداخت مالیات سکتور‌ صحت بحث و تبادل نظر نمود.

معاون اول هیات مدیره اتاق، ضمن یادآوری از آغاز کار اعمار شفاخانه تداوی امراض سرطانی در‌ ولایت خوست، از تمام اعضای سکتور صحت افغانستان و‌ تاجران کشور خواهان سهم گیری و کمک در این راستا گردید.

محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به سیستم مالیات و پرداخت های مالیاتی سکتور خصوصی کشور صحبت نموده گفت: ما تلاش داریم تا چگونه بتوانیم در قسمت سیستم های مالیاتی تسهیلات لازم را مبنی بر پرداخت مالیه واحد ایجاد نماییم.

آقای مهمند، از آغاز دوباره پرواز های کابل- ارومچی خبر داده و آنرا گام مثبت بسوی بهتر‌شدن روند تجارت و سرمایه گذاری در‌ کشور دانست.

وی، از اتحادیه خدمات دوایی خواست تا در‌ واردات ادویه، روی کیفیت آن توجه کرده و  با مردم بی بضاعت و‌ بیچاره کشور در قسمت تداوی شان،‌ همسویی ‌‌و یاری نموده و مسوولیت وجدانی خویش را انجام دهند.

محترم مهمند، دیدگاه سکتور‌ خصوصی کشور را بر‌مبنای ایجاد تجارت منطقوی و بین المللی و همچنان داشتن صنعت حمایوی از سوی مردم و حکومت استوار  عنوان کرده و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را به عنوان نقطه وصل‌ ادارات دولتی‌ ‌و سکتور خصوصی کشور در‌ زمینه حل مشکلات شان توصیف نمود.

چهارشنبه، ۲ جوزا ۱۴۰۲