نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اتحادیه های ترانسپورتی

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در حالیکه محترمان: شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره،‌ احمد فواد دوست عضو هیات مدیره و رئیس کمیته ترانسپورت اتاق، احمدضیا عظیمی شینوزاده و خان جان الکوزی اعضای هیات مدیره و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز حضور داشتند،‌ با مسولان اتحادیه های ترانسپورتی ملاقات کرده و پیرامون ترمیم شاهراه های  کشور بحث و گفتگو نمود.

محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به میکانیزمی که از طرف وزارت فواید عامه به منظور ترمیم شاهراه ها ترتیب گردیده معلومات ارایه نموده گفت: وزارت فواید در پلان دارد تا با اخذ حق العبور از وسایط ترانسپورتی شهراه های بزرگ کشور را ترمیم سازد.

آقای مهمند، از تمام اتحادیه های ترانسپورتی کشور خواست تا مشکلات شانرا قبل از عملی شدن میکانیزم وزارت فواید عامه، به شکل کتبی به مسولان اتاق شریک سازد تا اتاق بتواند راه حل های مناسب را پیشکش نماید.

مسوولان اتحادیه های ترانسپورتی، در صحبت هایشان حمایت خود را در قبال میکانیزم وزارت فواید عامه به منظور ترمیم نمودن شاهراه ها نیز ابراز نمودند.

یکشنبه،‌ ۳۱ ثور ۱۴۰۲