ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامسوولان پروژه های (آبادی)

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و تعدادی از مسوولان دیپارتمنت های هیات عامل اتاق نیز حضورداشتند، با محترم فیروز سید خواجه یوف مسوول پروژه های آبادی و تیم همراه شان ملاقات کرده و پیرامون چالش های سکتور خصوصی در افغانستان و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمود.

محترم محمد یونس مهمند، تشریف آوری آقای خواجه یوف و تیم همراه شان را به اتاق خیر مقدم گفته و با اشاره به مشکلات سکتور خصوصی افغانستان و یک سلسله چالش های موجود فرا راه فعالیت سکتور خصوصی کشور، روی دستاورد های سکتور خصوصی در عرصه صادرات و استخراج معادن صحبت نمود. وی، حمایت مسوولان پروژه های آبادی را در راستای رشد سکتور خصوصی کشور به ویژه در بخش های ساختمانی، سکتور تولید، فعالیت زنان متشبث و تطبیق پروژه های که زمینه اشتغال را به مردم مهیا می‌سازند، مهم خوانده و خواستار همکاری های مشترک به خاطر تقویت سکتور خصوصی و رشد تجارت گردید.

محترم میرویس هوتک، درمورد فعالیت ها و سابقه تاريخي اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به مسوولان پروژه های آبادی معلومات مفصل ارائه کرده و همکاری مسوولان پروژه های آبادی را درتطبیق و راه اندازی برنامه ها سودمند خواند. وی، در مورد تعدادی از تشبثات که به حمایت مالی ضرورت دارند، به خصوص فراهم سازی بسته های حمایتی از تشبثات کوچک و متوسط به ویژه زنان خواستار حمایت مالی از آنان گردید.

آقای فیروز سید خواجه یوف، پس استماع نظریات معاون اول هیات مدیره اتاق و پیشنهادات شان در قسمت حمایت از فعالیت های تجاری، رفع چالش های موجود و جلب سرمایه گذاری ها، وعده نمود که این نشست ها را ادامه داده و در همکاری اتاق به رفع چالش های موجود، رشد تجارت و حمایت از سکتور خصوصی همکاری خواهند کرد.

سه شنبه، ۲۶ ثور ۱۴۰۲