ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با تاجران و تولید کنندگان بطری

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترمان: عصمت الله وردگ عضو هیات مدیره، عبدالمتین قلندری رئیس اتاق غزنی ومنشی هیات نظار و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز حضورداشتند، با تاجران و تولید کنندگان بطری ملاقات کرده وپیرامون افزایش تعرفه صادراتی بطری و مشکلات موجود بحث وتبادل نظر نمود.

تاجران تولیدکننده و صادرکننده، مشکلات شانرا در قسمت افزایش تعرفه گمرکی بالای صدور بطری مستعمل، قاچاق بطری به کشور های همسایه، عدم توجه دولت در بخش سکتور تولید، عدم فراهم سازی مواد خام بطری، محصول نشدن بطری های وطنی، عدم کنترول قیمت بطری و سایر مسایل مرتبط به آن را از مشکلات عمده خود دانسته و از هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان خواستند تا به مشکلات شان دراین زمینه رسیدگی نمایند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران بطری، اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان را خانه مشترک تمام تاجران وسرمایه گذاران کشور دانسته، افزود: اتاق همواره کوشش نموده است تا سکتور خصوصی کشور را حمایت کند و از منافع مشروع تاجران دفاع نماید.

آقای مهمند، در رابطه به میکانیزمی که از طرف اتاق در زمینه تسهیلات انوایس صدور کالاهای تجارتی به کشور های منطقه وجهان ایجاد گردیده معلومات ارایه نموده و وعده همکاری همه جانبه اتاق را در راستای حمایت از سکتور خصوصی کشور نمود.

آقایان عصمت الله وردگ وعبدالمتین قلندری، چرخش اقتصادی کشور را وابسته به سکتور خصوصی دانسته و روی اتفاق واتحاد تمام تاجران وسرمایه گذاران کشور تأکید ورزیدند.

دوشنبه، ۲۵ ثور ۱۴۰۲