نشست هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با رئیس عمومی عواید وزارت مالیه

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترمان: سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره، احمدضیاء عظیمی شینوزاده،‌ ذکریا بریالی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، احمد شاه حکیمی سرپرست اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل، مسوولان اتحادیه های نفت و گاز،‌ ساختمانی، مواد ارتزاقی و جمعی از تاجران وسرمایه گذاران، طی نشستی با محترم مولوی مشفق رئیس عمومی عواید وزارت مالیه،‌ مولوی صدیق صدیقی رئیس عمومی حقوقی وزارت مالیه، پیرامون ایجاد تسهیلات مالیاتی برای سکتور خصوصی کشور بحث و گفتگو نمود.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان وزارت محترم مالیه و اشتراک کنندگان این نشست، از همکاری همیشگی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه ابراز قداردانی نموده، افزود: مالیه یک اصل است و رشد اقتصاد یک کشور وابسته به مالیه است. وی، از تمام تاجران و سرمایه گذاران کشور خواست تا مالیه خود را به وقت و زمان معین آن پرداخت نمایند.

متعاقبا، مسوولان اتحادیه ها مشکلات شانرا در مورد عدم تثبیت مالیه ثابت ربعوار و سالانه،‌ مغلق بودن سیستم مالیاتی، عدم پرداخت پول های پروژه های تکمیل شده، مسدود بودن حسابات بانکی و عدم تطبیق مالیه ثابت را با محترم مشفق و مسوولان وزارت مالیه شریک ساخته و خواهان همکاری همه جانبه ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در این زمینه گردیدند.

محترم مولوی مشفق، پس از استماع مشکلات تاجران و اتحادیه های مختلف کشور، نقش سکتور خصوصی را در زمینه پرداخت مالیات، ایجاد اشتغال و حمایت از دولت ستوده و همکاری همه جانبه خود را در زمینه ایجاد تسهیلات بیشتر به سکتور خصوصی کشور، وعده نمود.

محترم سید جاوید برهان، پایدار بودن یک نظام را وابسته به رشد سکتور خصوصی دانسته و خواهان ایجاد تسهیلات بیشتر برای سکتور خصوصی کشور به ویژه سکتور ساختمان گردید.

یکشنبه، ۲۴ ثور ۱۴۰۲