دیدار رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گزاری با برخی از اعضای هیات رهبری و کارمندان هیات عامل

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با برخی از اعضای هیات رهبری، سرپرست ریاست هیات عامل و کارمندان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پس از استماع بعضی گزارشات و نظریات حاضرین در مجلس، پیرامون بهبود امور کاری خصوصاً درمورد انکشاف سیستم های کاری انلاین، خریداری نیازمندی های اتاق و موارد کاری دیگر هدایات لازم را داد.

دراین نشست، محترم نصیر احمد عرب معاون خدماتی هیات مدیره، محترم شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، محترم انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین‌المل هیات مدیره، محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز حضورداشتند. ایشان درمورد پیشرفت های کاری و نیازمندی های بخش های مختلف اتاق صحبت نموده، نظریات شانرا در زمینه ارائه داشتند.

دوشنبه 25 ثور 1402