معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری با رئیس بخش اقتصادی سفارت امریکا برای افغانستان دیدار نمود

محترم محمد یونس مهمند،‌ معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هیات همراه شان، در جریان سفر رسمی که به کشور قطر داشتند با محترم هنری بیکر رئیس بخش اقتصادی سفارت امریکا برای افغانستان دیدار کرده و پیرامون مسایل مرتبط به تجارت وسرمایه گذاری کشور، مشکلات موجود در این زمینه و تلاش های اتاق تجارت وسرمایه گذاری کشور، بحث و گفتگو نمودند.

آقای مهمند، ضمن استقبال از کمک های بشردوستانه ایالات متحده امریکا به مردم افغانستان‌، در رابطه به وضعیت تجارت و سرمایه گذاری کشور معلومات ارائه نموده گفت: بعد از بوجود آمدن نظام جدید تغییرات مثبتی در عرصه تجارت وسرمایه گذاری بوجود آمده و صادرات کشور به مقایسه سالهای گذشته بیشتر گردیده است و انتظار میرود تا شاهد افزایش 70 در صادرات کشور در سال آینده باشیم.

محترم مهمند،‌ تأمین امنیت و صلح سرتاسری در افغانستان،‌ از بین رفتن فساد در ادارات دولتی، منع کشت کوکنار و ایجاد تسهیلات بیشتر در بخش های ترانسپورت و ترانزیت و همچنان عقد قرارداد ها در بخش استخراج معادن را از فرصت های خوب فعلی برای تسریع روند تجارت و سرمایه گذاری برشمرد و از آقای هنری بیکر خواست تا شرکت های بزرگ امریکایی را تشویق به سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن کشور نمایند.

معاون اول هیات مدیره اتاق،‌ مشکلات فراه را تاجران کشور را با آقای هنری بیکر شریک ساخته افزود: مسدود بودن دارایی های مردم افغانستان، عدم ارائه خدمات صدور ویزه توسط سفارت خانه ها به تاجران و استفاده تاجران از روش حواله بابت انتقالات پولی از مسایلی اند که برای تاجران کشور باعث بوجود آمدن مشکلات بی شمار گردیده است. وی،‌ خواستارهمکاری و توجه ایالات متحده در زمینه حل مشکلات فوق الذکر گردید.

آقای هنری بیکر،‌ ضمن تایید چالش های موجود فراه را سکتور خصوصی کشور،‌ در رابطه به پلان های اقتصادی آینده آن کشور در رابطه به افغانستان،‌ کمک های بشردوستانه و تشویق کمپنی های بزرگ ایالات متحده جهت سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن کشور اطمینان داد.