ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری با یکتن از تاجران بزرگ کشور قطر

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری، درادامه ملاقات هایش در کشور قطر، با محترم یوسف احمد الکواری یکتن از تاجران بزرگ کشور قطر ملاقات کرده و پیرامون فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان و برخی مسایل تجارتی بحث وتبادل نظر نمود.

آقای مهمند، وضیعت اقتصادی کشور را برای آقای الکواری تشریح نموده، گفت: با آمدن نظام جدید در افغانستان، امنیت سرتاسری تامین گردیده، فساد اداری در ادارات دولتی از بین رفته و کشت کنار متوقف گریده است. وی از آقای الکواری خواست که با استفاده از فرصت های موجود در افغانستان،  در راستای استخراج معادن، استخراج نفت و گاز، سکتورصحت، تولید انرژی و سکتور ساختمان سرمایه گذاری نماید و در زمینه های یادشده ازهمکاری اتاق اطمینان داد.

محترم مهمند، در رابطه اهمیت سکتور صحت به ویژه تداوی امراض سرطانی صحبت نموده و از آقای الکواری تقاضا نمود تا درساخت شفاخانه معیاری امراض سرطانی که در ولایت خوست اعمار میگردد سهم بارز ایفا نماید.

آقای الکواری، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای مهمند، از طریق بنیاد خیریه خویش وعده مساعدت به مردم افغانستان را نموده و علاقمندی خود را در راستای سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن و دیگر سکتورها ابراز داشت. وی، وعده سپرد که تاجران کشور قطر را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهد نمود.