ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سرپرست اتاق تجارت قطر

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم محمد بین توار قواری سرپرست اتاق تجارت قطر ملاقات کرده و در مورد توسعه روابط تجارتی و همکاری های مشترک، گفت‌وگو نمود.

آقای مهمند، در رابطه به فعالیت های تجاری و اقتصادی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان نماینده واقعی سکتور خصوصی کشور طی 90 سال گذشته، توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف خارجی، امضای تفاهمنامه های همکاری با تعدادی از کشورها و ایجاد شورا های مشترک تجاری معلومات ارائه کرد.  

محترم مهمند، وضیعت اقتصادی کشور و فرصت های موجود سرمایه گذاری را برای تاجران و سرمایه گذاران کشور قطر تشریح نموده، گفت: تامین امنیت سرتاسری، ازبین رفتن فساد در ادارات دولتی و توقف کشت کوکنار در کشور سبب شده تا فرصت های خوب سرمایه گذاری برای تاجران و سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردد. وی مشخصاً از سرپرست اتاق تجارت قطر دعوت کرد تا به افغانستان سفر نموده و با در نظرداشت تسهیلات ویژه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در افغانستان، تاجران و سرمایه گذاران کشور قطر را تشویق به سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن و سایر سکتور ها در افغانستان بنماید.

آقای مهمند، امضای تفاهمنامه های همکاری و ایجاد اتاق مشترک را در راستای توسعه روابط تجاری مهم خوانده و از رهبری اتاق تجارت قطر خواست تا در زمینه ایجاد تسهیلات به تاجران افغان به ویژه ایجاد اکونت های بانکی و صدور جواز به تاجران افغان همکاری نماید.

محترم محمد بین توار قواری، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای مهمند و تیم همراه شان، از دعوت ایشان از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری برای سفر به افغانستان تشکر نموده و ضمن وعده سفر به کشور ما از هر نوع همکاری اتاق تجارت قطر در زمینه توسعه تجارت میان دو کشور و تشویق سرمایه گذاران قطری جهت سرمایه گذاری در افغانستان، اطمینان داد.