ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با برخی از علمای کشورهای اسلامی در کابل

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق در حالیکه محترمان: شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، عصمت الله وردگ عضو هیات مدیره و حاجی شرف الدین مشاور اتاق، عبیدالله نورزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز، نیز حضور داشتند با محترم محمد الصغیر، سکرتر جنرال سازمان بین المللی حمایت از پیغمبر اسلام (ص) و برخی از علمای کشور های اسلامی که به کابل سفر نموده بودند، دیدار نمود.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به محترم محمد الصغیر و تیم همراه شان به کابل، روی اتحاد و همبستگی بیشتر میان جوامع اسلامی در سرتاسرجهان تاکید نموده و نقش علمای کشور های اسلامی را در این زمینه مهم عنوان کرد. وی، حمایت کشورهای اسلامی را در کاهش فقر و رشد اقتصاد افغانستان که وضعیت دشوار را سپری می کند، خیلی ارزنده دانست.