اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری در جلسه هماهنگی مبی بر تطبیق طرح حمایت از تولیدات داخلی

هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان محترمان: شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل و عصمت الله وردگ عضو هیات مدیره، طی نشستی با محترم نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، نمایندگان اتاق های زراعت، پیشه وران و برخی از تاجران کشور پیرامون ساخت طرح جامع به منظور حمایت از تولیدات داخلی نظریات و پیشنهادات اتاق را ارائه نمودند.
 
محترم نورالدین عزیزی، ضمن اظهار خوش آمدید به تمام اشتراک کنندگان جلسه، پالیسی حکومت را، استفاده از تولیدات داخلی کشور عنوان نموده و از سرمایه گذاران، تاجران و صنعت کاران کشور خواست تا در قسمت بلند بردن کیفیت محصولات داخلی گام های عملی را برداشته و توجه لازم، در این زمینه نمایند.
 
محترم شیرین آغا سخی، از کارکردهای موثر وزیر صنعت و تجارت در راستای حمایت از تولیدات داخلی، تسریع روند تجارت و سرمایه گذاری در داخل کشور، قدردانی نموده، توجه به کیفیت تولیدات داخلی و ساخت زیربنا ها در زمینه تولید را، از شاخص های اساسی حمایت از تولیدات داخلی دانست.
 
محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به طرح حمایت از تولیدات داخلی چهار مولفه اساسی چون: اولویت دهی به تولیدات داخلی در تمام قراردادهای تدارکاتی دولت، تمرکز روی راه اندازی برنامه های آگاهی دهی به منظور رایج شدن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در میان مستهلکین، توجه به کمیت و کیفیت محصولات داخلی و قدردانی از شرکت های تولید کننده محصولات با کیفیت داخلی را مهم دانست.
 
محترم عصمت الله وردگ، عناصر اساسی حمایت از تولیدات داخلی را حمایت دولت و مستهلک از محصولات کشور دانسته و تصمیم اخیر حکومت را، در جهت حمایت از تولیدات داخلی ستود.