کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به مشکلات ترانزیتی تاجران افغان دربندر کراچی برگزار شد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به خاطر رفع مشکل ایجاد شده در رابطه به انوایس های تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی، کنفرانس مطبوعاتی را با حضورداشت محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و اشتراک محترمان: خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و رئیس اتاق مشترک افغانستان- پاکستان، ضیاءالدین اچکزی عضو هیات مدیره، حاجی شرف الدین مشاور ارشد اتاق، احمدشاه حکیمی معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل و جمع کثیری از تاجران کشور در تالار کنفرانس های اتاق برگزار نمود.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان کنفرانس، روند تجارت افغانستان با کشور های دنیا را مثبت و عادی دانسته و از تلاش خویش به منظور بهتر شدن وضعیت تجارت به مردم افغانستان اطمینان داد.
 
آقای مهمند، در رابطه به مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی صحبت نموده گفت: افغانستان به عنوان نقطه وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی از نگاه ترانزیت دارای اهمیت بسزای می باشد، ولی متأسفانه پاکستان برخلاف اصول و قوانین بین المللی ترانزیت، روی کالاهای وارداتی کشور در بندر کراچی انوایس وضع نموده و تاجران را مجبور به پرداخت آن نموده است که این حالت در تضاد به تفاهم نامه های مشترک میان دو کشور واقع شده است. وی، خواهان رفع مشکل ایجاد شده در رابطه به انوایس ها در بندر کراچی گردید.
 
محترم خانجان الکوزی، در مورد مراودات و تفاهمنامه ها میان دو کشور در زمینه ترانزیت، تجارت داخلی، و سرمایه گذاری معلومات تخنیکی ارائه نموده و از جانب پاکستان خواست تا مطابق به قوانین بین المللی ترانزیت، در مقابل واردات افغانستان رفتار نموده و به مشکل بوجود آمده در بخش انوایس ها برای تاجران کشور دربندر کراچی، نقطه پایان دهد.
 
آقای الکوزی، در رابطه به موضع گیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت نموده افزود: اگر حکومت پاکستان مشکل ایجاد شده برای تاجران کشور را حل ننماید، باید حکومت افغانستان در مقابل صادرات و ترانزیت آن کشور به آسیای میانه نیز عمل بالمثل را انجام دهد.
 
این کنفرانس مطبوعاتی، بعد از ارائه پاسخ به پرسش های خبرنگاران توسط هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، به پایان رسید.