ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری با رئیس مشارکت عامه و خصوصی وزارت صحت عامه

محترم شفیق الله عطایی، رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با محترم محمد نظیر احمدزی رئیس مشارکت عامه و خصوصی وزارت صحت عامه، در دفتر کاری خویش دیدار کرده و پیرامون چگونگی مشارکت عامه و خصوصی جهت معیاری سازی خدمات سکتور صحت افغانستان بحث و گفتگو نمود.

آقای احمدزی، در رابطه به فعالیت ها و پروژه های ریاست مشارکت عامه وخصوصی این وزارت معلومات ارائه نموده،  نقش سکتور خصوصی را در ساخت زیربنا ها و احداث شفاخانه های معیاری مهم دانسته و از رهبری اتاق خواست تا سرمایه گذاران کشور را برای سرمایه گذاری در این بخش تشویق نمایند.
 
آقای عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به رئیس و کارمندان ریاست مشارکت عامه و خصوصی، فعالیت های این ریاست را در جهت بهبود وضعیت سکتور صحی ستوده و روی همکاری های سکتور خصوصی در زمینه سرمایه گذاری، بهبود وضعیت سکتور صحت افغانستان و معیاری سازی خدمات این سکتور به مردم کشور، تاکید نمود. وی، به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر میان سرمایه گذاران و ریاست مشارکت عامه و خصوصی از طریق کمیته صحت اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان وعده همکاری های لازم را نمود.