ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس و اعضای اتحادیه مواد خوراکی افغانستان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم فرید احمد صافی رئیس اتحادیه مواد خوراکی افغانستان و تعداد از اعضای این اتحادیه در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث نمودند.

محترم فرید احمد صافی، ضمن سپاسگزاری از همکاری همیشگی اتاق در زمینه حل مشکلات شان، یک سلسله چالش های موجود تجارتی و امنیتی فرا راه فعالیت های تجاری شان را با اتاق شریک ساخته و در زمینه حل آن خواهان همکاری اتاق گردید.

محترم مهمند، پس از استماع صحبت های رئیس و اعضای اتحادیه مواد خوراکی افغانستان در مورد مشکلات ایشان، وعده سپرد که اتاق چالش ها و مشکلات تجارتی و امنیتی آنان را با مقامات رهبری شورای عالی اقتصادی مطرح نموده در زمینه حل آن تلاش لازم را انجام خواهد داد.