ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با رؤسای موسسات خیریه کشور ترکیه

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترمان: نصیر احمد عرب معاون خدماتی هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی و سید پرویز سادات هوفیانی اعضای هیات مدیره و احمدشاه حکیمی معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل، با محترم الپرمحمد یسیل رئیس موسسه خیریه صدقه و محترم مجاهد کلیک رئیس موسسه بشر دوستانه (IHH) در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون کمک های بشردوستانه این موسسات به مردم افغانستان و همکاری سکتور خصوصی بحث و گفتگو نمود.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به رؤسای موسسات خیریه ترکیه، از کمک های بشردوستانه و حمایت دولت این کشور با مردم افغانستان سپاسگزاری نموده و فعالیت های این موسسه را در راستای ساختن یتیم خانه ها، تقویت سیستم صحی کشور، ساختن مساجد، مدرسه ها و میکانیزه ساختن بخش زراعت کشور مهم توصیف کرد.
محترم خان محمد سرفراز باز، با قدردانی از کارکرد های مؤسسات خیریه کشور ترکیه، خواستار همکاری این موسسات در بخش های چون: تداوی معتادین، ساخت شفاخانه ها و حمایت از آن، ساخت پرورش گاه ها برای اطفال بی سرپرست در کابل و سایر ولایات و همچنان ساخت بند های آبگردان در دهات کشور گردید.
 
محترم الپرمحمد یسیل و محترم مجاهد کلیک، با ابراز خرسندی از ملاقات با هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مورد فعالیت های این مؤسسات معلومات ارائه نموده گفتند که مؤسسات خیریه کشور ترکیه در بخش های رسانیدن غذا برای مردم بی بضاعت، اعمار سرپناه برای زلزله زدگان ولایات جنوب کشور، ساخت مساجد و یتیم خانه ها، بازسازی شفاخانه ها و تهیه ادویه جات برای آنها، حمایت مالی خانواده ها و برخی مسایل دیگر فعالیت مینماید. ایشان، از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت شناسایی مناطق و افراد آسیب پذیر، فرصت های موجود برای اشتغال زایی و حمایت از جوامع دهات نشین خواستار همکاری گردیدند.
 
محترم شفیق الله عطایی، ضمن استقبال از فعالیت های این مؤسسات در زمینه کمک های بشر دوستانه خصوصا در مناطق روستایی، از همکاری های همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مؤسسات مذکور و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور کمک رسانی و تطبیق پروژه های دراز مدت اطمینان داد.