هیات رهبری اتاق از همکاری های مالی و تخنیکی مؤسسات بین المللی در برگزاری نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) تقدیر نمود

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترمان: نصیر احمد عرب معاون خدماتی هیات مدیره، عصمت الله وردگ و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار و رئیس اتاق ولایت غزنی، میرویس هوتک معاون مالی واداری هیات عامل و عبیدالله نورزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری نمیروز نیز حضور داشتند، طی نشستی از محترم حیات الله سلطانی مسوول ملاقات های ریاست عمومی تشریفات وزارت امور خارجه و نمایندگان موسسات بین المللی بابت همکاری های خوب و حمایت مالی شان در برگزاری نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) تقدیر به عمل آورد.
 
آقای مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این نشست، از همکاری خوب وزارت امور خارجه، حمایت های مالی و تخنیکی مؤسسات بین المللی از جمله: IOM،ILO، DRC و Roots of peace در برگزاری نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) قدردانی نموده و خواهان همکاری های بیشتر این مؤسسات در زمینه برگزاری نمایشگاه های پیش رو و حمایت از سکتور خصوصی گردید.
 
در این نشست، از نمایندگان مؤسسات بین المللی، خصوصاً IOM،ILO، DRC و Roots of peace توسط هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اهدای تقدیر نامه ها و تحایف قدردانی به عمل آمد.