ملاقات رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری با نماینده شورای دییک (DEIK) در افغانستان

محترم توکل احمد یار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، در حضورداشت محترمان: خانجان الکوزی، محمد گردیزی، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک معاون مالی و اداری و امید غفورزی مسوول روابط بیین‌الملل اتاق، با محترم سلیمان جلو نماینده شورای دییک (DEIK) در افغانستان و اعضای رهبری آن ملاقات نمود.
 
در این نشست، آقای احمدیار ضمن سپاسگزاری از همکاری های همیشگی کشور ترکیه با افغانستان طی سالیان گذشته، روی فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان، بهبود وضعیت امنیتی و از بین رفتن فساد اداری در کشور صحبت نموده و شرایط موجود و ایجاد محیط سالم را برای سرمایه گذاری ها در افغانستان به ویژه در زمینه استخراج معادن، مساعد دانست. وی، از هر نوع همکاری اتاق در این زمینه نیز اطمینان داد.
 
آقای الکوزی، از همکاری ترکیه در تطبیق پروژه های بنیادی در افغانستان یادآوری کرده و برتوسعه روابط تجاری و اقتصادی تاکید نمود.
 
آقای گردیزی، ترکیه را مارکیت خوب برای میوه خشک افغانستان خوانده و از شورای دییک خواست تا افغانستان را در قسمت بازاریابی میوه خشک به ویژه جلغوزه همکاری نماید.
آقای سلیمان جلو، ضمن ابراز خرسندی از ملاقای هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، از همکاری شورای دییک (DEIK) به خصوص در راستای بسته بندی و پروسس مواد غذایی، رشد تجارت و تطبیق پروژه های بنیادی، وعده سپرد.