امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و اداره موسیاد (MUSIAD)

اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و اداره موسیاد(MUSIAD) به منظور تامین روابط بهتر میان دو نهاد و توسعه روابط تجارتی و اقتصادی تفاهمنامه همکاری را به امضاء رسانیدند.
 
بر اساس این تفاهمنامه، تجارت و سرمایه گذاری های دوجانبه باید تشویق گردند تا در قسمت توسعه روابط تجارتی – اقتصادی میان دو کشور ترکیه و افغانستان و همچنان جذب سرمایه گذاری ها تلاش های لازم را انجام دهند. همچنان بر بنیاد این تفاهمنامه، تبادل هیات تجاری به هدف گسترش روابط تجاری و انتقال معلومات تخنیکی مورد نیاز هر دو طرف در عرصه های تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری، صورت خواهد گرفت.
 
این تفاهمنامه با حضور هیات رهبری هردو نهاد توسط محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و محترم عبدالقدیر رئیس انکشاف صادرات اداره موسیاد به امضاء رسید.
در مراسم امضای این تفاهمنامه، هیات رهبری اتاق محترمان: محمد گردیزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره اتاق و امید غفورزی مسوول روابط بین‌الملل اتاق نیز حضور داشتند.