اشتراک رئیس عمومی و اعضای هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان در کنگرس موسیاد (MUSIAD)

محترم توکل احمد یار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و تیم هراه شان محترمان: نصیر احمد عرب معاون خدماتی، شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، خانجان الکوزی، محمد داود یوسفزی، بهادر خیر خواه، محمد گردیزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، عبدالحامد حمیدی رئیس هیات نظار اتاق، میرویس هوتک معاون مالی و اداری و امید غفورزی مسوول روابط بیین‌الملل اتاق، در کنگرس موسیاد (MUSIAD) اشتراک ورزیدند.
 
در این گنگرس که با اشتراک جلالمتآب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و سایر اعضای رهبری دولت آن کشور و همچنان در حضورداشت نمایندگان سیاسی و سکتور خصوصی کشورهای مختلف برگزار گردید، رئیس جمهور ترکیه برهمگرایی و همکاری های منطقوی و گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشور های جهان تأکید نمود.
 
آقای اردوغان در سخنرانی خود، مشخصاً از تداوم کمک های بشر دوستانه دولت ترکیه با مردم افغانستان اطمینان داده و توسعه روابط تجاری – اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک در سطح کشورهای سطح منطقه را مهم و ضروری توصیف کرد.