ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با مالکین شرکت های تولید بطری

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم احمدضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره و محترم عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار اتاق و رئیس شرکت گرین انرژی پلس، با مالکین شرکت های تولید بطری دیدار و پیرامون چالش های موجود شان صحبت نمود.
 
محترم احمدضیاء احمدیار مالک یکی از شرکت های تولید بطری، در مورد تولید بطری های با کیفیت توسط این شرکت اطمینان داده گفت: شرکت های داخلی با استندرد های بین المللی بطری را تولید می کنند و تقاضا کافی برای این بطری ها وجود دارد. وی، از پایین بودن نرخ تعرفه گمرکی روی واردات بطری از کشورهای خارجی شکایت کرده و خواهان افزایش نرخ تعرفه روی واردات بطری گردید.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن قدردانی ازفعالیت این شرکت ها در راستای تولید بطری، گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همیشه تلاش می نماید تا از تولیدات داخلی حمایت به عمل آمده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاری صنعت کاران و تولیدکنندگان فراهم گردد. وی، وعده سپرد که موضوع پایین بودن تعرفه های گمرکی را با رهبری وزارت صنعت و تجارت شریک سازد تا در این زمینه اقدام صورت گیرد.