دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس جدید اتحادیه صرافان افغانستان

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در حضورداشت محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، محترم احمدضیا عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره و محترم احمدشاه حکیمی معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل با محترم میرزا محمد کتوازی رئیس جدید اتحادیه صرافان افغانستان دیدار و پیرامون مشکلات صرافان بحث و تبادل نظر نمود.
 
محترم میرزا محمد کتوازی، در رابطه به فعالیت ها و چالش های موجود صرافان معلومات ارایه نموده گفت: فعالیت صرافان بعد از اینکه بانک های کشور با کمبود نقدینگی مواجه شدند، بیشتر گردیده است که این فعالیت ها مشکلات زیادی را در قبال خود به بارآورده است.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار تبریکی بابت انتخاب آقای کتوازی به حیث رئیس جدید اتحادیه صرافان افغانستان، از خدمات خوب و همکاری نزدیک رهبری قبلی اتحادیه صرافان با اتاق تجارت و سرمایه گذاری طی شش سال گذشته، اظهار امتنان و قدردانی نموده و ابراز امیدواری کرد که با انتخاب رئیس جدید اتحادیه صرافان، مشکلات آنان کاهش یافته و تسهیلات بیشتر در راستای کاروبار صرافان ایجاد گردد. وی از رهبری جدید اتحادیه صرافان افغانستان خواست که با حفظ وحدت صرافان و ارائه خدمات صرافی معیاری در ثبات ارزش پول افغانی بکوشند.
 
محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به اهمیت صنف صرافان صحبت نموده گفت: ما امروزه شاهد استیم که اکثریت تجار و سرمایه‌گذار ما داد و ستد مالی خویش را از طریق صرافان حل مینمایند که این صنف نیاز به حمایت های لازم دارد. وی، از همکاری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در راستای حل مشکلات این صنف، اطمینان داده افزود که اتاق تجارت متعهد است که رهنمودهای لازم خویش را جهت حل چالش ها، به اتحادیه صرافان شریک سازد.