دیدار هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با رهبری شفاخانه آریانا

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و احمدضیا عظیمی شینوزاده رییس کمیته صحی وعضو هیات مدیره، با محترم دوکتورعبدالواحد صدیقی رییس عمومی شفاخانه آریانا دیدار نمودند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار قدردانی از خدماتی موثر شفاخانه آریانا در رابطه به اهمیت سکتور صحی افغانستان صحبت نموده گفت: سکتور صحی کشور سرمایه ملی ما میباشد، و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حمایت های همه جانبه خویش را از این سکتور اعلان مینماید. وی، دررابطه به مشکلات موجود سد راه سکتور خصوصی بالخصوص سکتور صحت ابراز نگرانی کرد گفت: سکتور صحت افغانستان با مشکلات مختلف روبرو میباشند و اراده برای از بین بردن چالشها وجود دارد.
 
اقای مهمند، در صحبت های خویش افزود: سکتور صحت افغانستان باید بیشتر تلاش نماید که خدمات معیاری را به مردم عرضه نموده و در قسمت قیمت ارایه خدمات صحی کاهش قابل ملاحظه را مطابق با شرایط اقتصادی مردم به وجود بیاورند.
 
متعاقبا محترم الکوزی، در رابطه به حمایت اتاق از سکتور صحت صحبت نموده گفت: ما در مرحله بسیار حساس قرارداریم و در این مرحله سکتور صحی افغانستان نیاز به حمایت همه جانبه دارد، اتاق تجارت به نمایندگی سکتور خصوصی حامی شما میباشد.
 
محترم دوکتور عبدالواحد صدیقی، در رابطه به خدمات و فعالیت ها، ماشین آلات صحی، کیفیت ادویه جات، تشکلیلات، شفاخانه آریانا معلومات ارایه نموده گفت: ما در شفاخانه آریانا در تمام بخش های صحی خدمات همه جانبه و یکسان را برای مریضان خویش عرضه مینمایم. وی در رابطه به میکانیزه شدن خدمات صحی افزود: برای بهبود خدمات صحی باید بیشتر تلاش شود و ماشین آلات مدرن در این زمینه به کشور آورده شود تا به وسیله آن بتوانیم خدمات بهتر را عرضه کنیم چون این کشور ما است و مردم ما نیاز برای عرضه خدماتی صحی بهتر دارند و باید نادیده گرفته نشوند.
 
قابل یادآوریست اینکه هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بخش های مختلف این شفاخانه دیدار و جویایی احوال مریضان این شفاخانه شدند، مریضان از خدمات این شفاخانه راضی بودند و خواستار تخفیف در قسمت قیمت ها گردیدند.