ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سفیر قطر مقیم کابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر مقیم کابل دیدار و پیرامون تحکیم روابط تجارتی میان قطر و افغانستان بحث نمودند.
محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به فعالیت های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معلومات ارایه نموده گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان روابط تجارتی خوب میان افغانستان و قطر میباشد.
محترم مهمند، از سفیر قطر خواست تا روند صدور ویزه را برای تاجران افغان تسهیل و زمینه برای امضا تفاهم نامه همکاری میان افغانستان و قطر را فراهم کنند.
 
وی، از سفیر قطر خواست تا سرمایه گزاران قطری را برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان تشویق نمایند، آقای مهمند در صحبت های خویش به دوباره فعال شدن پرواز های هوایی شرکت قطر ایر وی تاکید داشت و از جانب سفیر قطر خواست که در این مورد اقدام نمایند.
 
محترم سعید بن مبارک الخیارین، بعد از استماع صحبت های معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت نموده گفت: قطر همیشه با مردم افغانستان همکار میباشد، و علاقمندی دارد تا در بخش تجارت و سرمایه گذاری در این کشور سرمایه گزاری نماید. وی در رابطه به صدور ویزه به تاجران افغان وعده سپرد تا هر چی زود تر خدمات صدور ویزه را تسهیل کرده و در آینده نزدیک زمینه سفر به هیات تجارتی افغان را فراهم نمایند.
آقای سفیر، در رابطه به امضا تفاهم نامه ابراز علاقمندی نمود گفت: ما متعهد استیم که به منظور تحکیم روابط تجارتی میان دو کشور تفاهمنامه همکاری به امضا برسد.