ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سفیر جاپان مقیم کابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق، با محترم اوکادا تکاشی، سفیر جاپان مقیم کابل دیدار و پیرامون مشکلات تاجران و سرمایه گذاران بحث و گفتگو نمودند.
محترم محمدیونس مهمند، در رابطه به چالشهای موجود در زمینه واردات و صادرات به کشور جاپان صحبت نموده گفت: صادرکنندگان افغان با چالشهای چون: عدم صدور ویزه، پایین بودن صادرات در مقایسه به واردات به جاپان، نبود اتاق مشترک افغان- جاپان به منظور تسهیل خدمات تجاری، عدم هماهنگی میان تاجران افغان و جاپان و برخی مسایل دیگر روبرو اند.
 
محترم مهمند، ضمن تاکید به حل مشکلات فوق از سفیر جاپان خواست تا برای تسهیل خدمات تجارتی میان دو کشور،دهلیز هوایی ،تفاهم نامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری جاپان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به امضا برسد، و همچنان کار روی ایجاد اتاق مشترک افغان- جاپان آغاز گردد.
 
آقای مهمند گفت: ما میخواهیم که هیات تجارتی افغان به جاپان سفر نمایند و با تاجران جاپانی روی بسترسازی سرمایه گذاری در افغانستان بحث نموده و برای چالش های موجود نقطه پایان دهند، همچنان زمینه وصل تاجران افغان با تاجران جاپانی به گونه آنلاین نیز مساعد شود.
 
آقای مهمند از سفیر جاپان خواست تا در بخش تکنالوژی معاصر برای تولید انرژی برق همکاری نموده،زمینه اشتراک تاجران جاپانی و افغان را درنمایشگاه های که قرار است بزودی در دو کشور برگزار گردند مساعد نماید.
بعدا محترم اوکادا تکاشی، در رابطه به صحبت های معاون اول هیات مدیره اتاق صحبت نموده گفت: ما متعهدهستیم که در بخش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افغانستان، عرضه تکنالوژی معاصر برای تولید برق ،همکاری نمایم.
 
وی وعده نمود که درقسمت صدور ویزه برای تاجران تسهیلات لازم را مهیا مینماید.
وی افزود:در رابطه به سرمایه گذاری در بخش معادن سرمایه گذاران جاپانی را تشویق مینماید تا در قسمت استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند.
در این ملاقات محترم امید غفورزی مسوول روابط بین الملل نیز حضور داشت.