دیدار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسول بخش اقتصادی ایالات متحده امریکا برای افغانستان

محترم توکل احمد یار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم هنری بیکر مسول بخش اقتصادی ایالات متحده امریکا برای افغانستان در شهر استانبول کشور ترکیه دیدار کرد و پیرامون وضعیت اقتصادی و حل مشکلات سکتور خصوصی در کشور بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این نشست، محترم توکل احمد یار، روی وضعیت تجاری – اقتصادی افغانستان و چالش های موجود فرا راه فعالیت های تجاری – اقتصادی سکتور خصوصی کشور صحبت نموده و خواهان همکاری و نقش بیشتر ایالات متحده امریکا، در قسمت حل مشکلات موجود و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان گردید.
 
آقای هنری بیکر مسول اقتصادی ایالات متحده امریکا برای افغانستان، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، از همکاری ایالات متحده امریکا در زمینه بهبود وضعیت تجاری – اقتصادی افغانستان، اطمینان داد.
 
در این نشست، محترم جلال الدین سعید مشاور ارشد اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز حضور داشت.