اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری در نمایشگاه افغان- لاجورد

هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان محترمان: خانجان الکوزی و عصمت الله وردگ اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار اتاق و میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، طی سفر شان به ولایت هرات در نمایشگاه افغان - لاجورد اشتراک ورزیدند.
 
این نمایشگاه که به همکاری اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت این ولایت برگزار گردیده است، نمایندگان سکتور های مختلف از جمله: مواد غذایی، شوینده باب، لبنیات، صنعت قالین و فرش هرات، سنگ های قیمتی و برخی از سکتورهای تولیدی معتبر در آن اشتراک دارند.
 
مسوول عمومی، تدویر نمایشگاه در رابطه به جزئیات نمایشگاه معلومات ارایه کرده، گفت: در این نمایشگاه سکتور های مختلف تولیدی، خدماتی و صنعتی، اشتراک ورزیده اند، وی همچنان افزود: ما حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ غرفه را برای سکتور های مختلف به منظور نمایش محصولات شان آماده نموده ایم و این نمایشگاه الی چهار روز ادامه خواهد داشت.
 
محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق ضمن قدردانی از تدویرکنندگان این نمایشگاه، در رابطه به اهمیت برگزاری نمایشگاه ها صحبت نموده گفت: تدویر همچو نمایشگاه ها برای معرفی محصولات و سکتورهای تولیدی مختلف کشور یک نیاز مبرم به شمار می‌رود. هرات یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان در قسمت رشد صنعت و سرمایه گذاری محسوب می شود که باید از سکتورهای مختلف تولیدی آن حمایت صورت گیرد. وی از رهبری حکومت مرکزی خواستار تسهیلات لازم برای تاجران، سرمایه گذاران و صنعت کاران این ولایت گردید.