جلسه هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به منظور راه اندازی نمایشگاه بین المللی دایر شد

جلسه هماهنگی و سازماندهی تدویر نمایشگاه بین المللی در کابل، تحت ریاست محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اشتراک محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق و مسوولان دیپارتمنت های اتاق تدویر و پیرامون چگونگی برگزاری، برنامه ریزی، پلان های عملیاتی، و برخی مسایل تخنیکی دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
در این جلسه، محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در کابل صحبت نموده و در قسمت هر چه بهتر برگزاری این نمایشگاه به مسوولان ذیربط اتاق رهنمود های لازم را داده افزود: برگزاری نمایشگاه مذکور به منظور معرفی بهتر محصولات داخلی یک نیاز مبرم شمرده میشود.
 
آقای مهمند، روی همه جانبه بودن این نمایشگاه تاکید ورزیده گفت: تدویرنمایشگاه بین‌المللی در کابل برعلاوه معرفی محصولات داخلی، فرصت برای معرفی محصولات منطقوی و جهانی را فراهم مینماید که در این زمینه ما باید تلاش نمایم که با بهترین شیوه و روش محصولات داخلی را به معرفی بگیریم تا بتوانیم برای محصولات داخلی بازار های خوبی منطقوی و جهانی را زمینه سازی نماییم.