جلسه مشورتی میان اداره حرکت، اداره مالی بین المللی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگذار شد

نشست مشورتی میان اداره حرکت، اداره مالی بین المللی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک محترمان: شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، عصمت الله وردگ، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده، اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار و رئیس اتاق غزنی، حجت الله فضلی رییس اداره حرکت، محمد سلیمان بنشاه متخصص انکشاف سکتور خصوصی، آقای چارلیس مسوول اداره مالی بین المللی و نمایندگان اتاق های ولایتی در تالار کنفرانس های اتاق برگزار شد و پیرامون ایجاد راهکار های موثر جهت حمایت سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
محترم خانجان الکوزی ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان اداره حرکت و اداره مالی بین المللی از همکاری های همیشگی اداره حرکت ابراز قدردانی کرده و در رابطه مشکلات سکتور خصوصی صحبت نموده، گفت: سکتور خصوصی افغانستان با مشکلات مختلفی در سطح داخلی و خارجی مانند: عدم دسترسی به ویزه، عدم ارائه خدمات بانکی موثر برای تاجران، نبود زیربنا و برق، چالش ها در زمینه انتقال پول تاجران به کشور های مختلف مواجه می باشد. وی افزود: از یک سال بدینسو ما فاقد یک راهکار واضح استیم تا در روشنایی آن بتوانیم مشکلات سکتور خصوصی را رفع نموده و فعالیت های تجاری خویش را سمت و سو دهیم.
 
محترم حجت الله فضلی در رابطه به هدف این نشست، گفت: هدف از نشست کنونی، چگونگی ایجاد انسجام و هماهنگی میان سکتور خصوصی و حمایت از آن میباشد. وی افزود: سکتور خصوصی به منظور حل مشکلات فرا راه فعالیت های خویش ضرورت به ترتیب میکانیزم واضح دارد تا در پرتو آن به مشکلات و چالش های موجود خویش نقطه پایان دهد.
 
محترم چارلیس، با تایید چالش های موجود سکتور خصوصی، در رابطه به همکاری اداره مالی بین المللی به منظور ایجاد راهکار موثر تاکید ورزیده، گفت: اداره مالی بین المللی با همکاری اتاق تجارت و اداره حرکت تلاش خواهد کرد تا به یک میکانیزم واضح جهت حمایت سکتور خصوصی دست یابد. وی وعده همکاری های لازم را در این زمینه به اداره حرکت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان داد.
 
محترم شفیق الله عطایی در رابطه به تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جهت رفع چالش های موجود صحبت نموده، گفت: اتاق همواره تلاش می ورزد تا برای رفع مشکلات سد راه فعالیت های سکتور خصوصی راه حل های موثر را بیابد. وی، در رابطه به بسته پیشنهادی سکتور خصوصی معلومات ارایه کرده، افزود: ما برای از بین بردن چالش ها بسته پیشنهادی سکتور خصوصی را تهیه کردیم تا با استفاده از آن توانسته باشیم به برخی از مشکلات نقطه پایان دهیم که خوشبختانه با استفاده از این بسته به بعضی از چالش ها رسیدگی صورت گرفته است.
 
محترم عبدالمتین قلندری، در رابطه به موانع فراه راه فعالیت متشبثین از جمله زنان متشبث و برخی مسایل دیگر صحبت نموده افزود: زنان متشبث افغانستان با نبود حمایت از سوی نهادهای بین المللی و مشکلات فقر و بیکاری مواجه بوده که تدویر همچو نشست ها در سطح ملی و بین المللی می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
 
محترم محمد سلیمان بنشاه، با ارایه پریزنتیشن معلوماتی در مورد حمایت از سکتور خصوصی، روی تدوین ساختار واضح، نحوه همکاری میان اتاق، اداره حرکت و اداره مالی بین المللی، ضرورت ترتیب پلاتفورم، طرح ها و راه ها بیرون رفت از مشکلات صحبت نمود.
 
اعضای هیات محترم مدیره هریک: عصمت الله وردگ، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیا عظیمی شینوزاده و همچنان نمایندگان اتاق های ولایتی، نظریات خویش را در رابطه به ایجاد راهکار مؤثر و حمایت از سکتور خصوصی ارائه داشتند.
 
جلسه بعد از جمع بندی توسط محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، با فشرده ای از نظریات اشتراک کنندگان در رابطه به راهکار مؤثر که در برگیرنده تمام بخش های سکتور خصوصی بود، پایان یافت.