برنامه آگاهی دهی ضد عفونی سازی محصولات صادراتی، در اتاق برگزار شد

اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، به سلسله تلاش های خود در راستای رشد صادرات کشور، برنامه آگاهی دهی ضد عفونی سازی محصولات صادراتی و آفات قرنطینی (Fumigation) را با حضورداشت محترمان: خانجان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، سردارعلی عباسی مسوول قرنطین و ضد عفونی سازی محصولات زراعتی وزارت زراعت، نجیب الله مهمند رئیس شرکت کندا فروت و مرکز فومیگیشن و اشتراک تاجران و صادرکنندگان میوه خشک و پنبه در تالار کنفرانس های اتاق برگزار کرد.
 
این برنامه که به همکاری دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق تدویر گردید، در آغاز محترم خانجان الکوزی، پیرامون اهمیت فومیگشن محصولات صادراتی صحبت نموده، مرکز ضد عفونی سازی آفات قرنطینی را نیاز اساسی جهت معیاری سازی صادرات کشور دانسته افزود: کشت پنبه بعد از ممنوع شدن زرع کوکنار رشد بی سابقه داشته و صادرات این محصول نیاز اساسی به فومیگیشن دارد تا متناسب به معیارهای جهانی گردد. وی از مسوولان مرکز فومیگیشن کندا فروت خواست، تا با درنظرداشت شرایط مالی تاجران، کوشش نماید تا قیمت فومیگیشن محصولات صادراتی را به حد اقل کاهش دهد.
 
محترم شفیق الله عطایی، روی استندرد سازی صادرات مطابق معیارهای جهانی تأکید نموده، گفت: نقش فومیگیشن در قسمت معیاری سازی صادرات ارزنده بوده و باید تاجران میوه خشک و شرکت های پنبه، در زمینه ضد عفونی سازی محصولات زراعتی شان توجه جدی نمایند. وی، خواستار همکاری بیشتراین مرکز با تاجران صادرکننده گردید.
 
آقای عطایی افزود: رهبری اتاق، همیشه تلاش می ورزد، تا روند صادرات به کشورهای همسایه و منطقه را تسریع و معیاری سازد که ایجاد چنین مرکز در قسمت معیاری سازی این روند کمک می نماید.
رئیس اجرایی شرکت کندا فروت، با ارایه پریزنتیشن معلوماتی در رابطه به مراحل فومیگیشن، فواید آن روی محصولات صادراتی، تسهیلات لازم به تاجران و صادرکنندگان محصولات زراعتی، نرخ فومیگیشن فی کیلو/ تُن، و برخی از مسایل دیگر صحبت نمود.
 
در این برنامه، تاجران و صادرکنندگان نیز سوالات خود را در زمینه مطرح نمودند که از جانب مسوولان اتاق و نهادهای ذیربط پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید.