نشت هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و تعدادی از واردکنندگان کود کیمیاوی حوزه جنوب کشور با معین وزارت زراعت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تعدادی از واردکنندگان کود کیمیاوی حوزه جنوب کشور طی نشستی با محترم صدر اعظم معین وزارت زراعت در رابطه به مشکلات واردکننده گان کود کیمیاوی از کشورهای همسایه و انتقال آن به سایر ولایات بحث و گفتگو نمودند.
 
آقای مهمند، در رابطه به اهمیت کود کیمیاوی و نقش آن در رشد محصولات زراعتی صحبت نموده گفت: کود کیمیاوی برای رشد و افزایش محصولات زراعتی یک نیاز مبرم شمرده میشود، ولی اگر ما نتوانیم کود کیمیاوی را به دهاقین خویش تهیه کنیم، روند کشت و افزایش محصولات زراعتی به مشکل مواجه میشود. وی از معین وزارت زراعت خواست تا با نظرداشت نیازمندی دهاقین در زمینه تأمین کود کمیاوی شان، همکاری لازم را در جهت رفع مشکل آنان نموده، روند واردات کود کمیاوی از کشورهای همسایه و انتقال آن به تمام نقاط کشور را تسهیل بخشند.
 
محترم صدراعظم، بعد از استماع صحبت های آقای مهمند و مشکلات موجود واردکنندگان کود کمیاوی، گفت: ما تلاش می نماییم تا موانع موجود را شناسایی و اقدامات لازم را جهت حل مشکلات آنان روی دست گیریم. وی، وعده سپرد که یک کمیته سه نفره را توظیف می نماید تا گزارش کاری خویش را در این زمینه به رهبری وزارت شریک سازد و در نتیجه آن تصمیم معقول اتخاذ خواهد گردید.