تاجران حوزه جنوب کشور مشکلات شانرا با رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری مطرح نمودند

محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ضیاءالدین اچکزی و خانجان الکوزی اعضای هیات مدیره و میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، با محترم حاجی رحمت‌الله رئیس اتحادیه واردکنندگان کود کیمیاوی، محترم غلام یحیی پشتون رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هلمند، و برخی از اعضای این اتحادیه در دفتر مرکزی اتاق دیدار کردند.
 
تاجران وارد کننده کود کمیاوی، در مورد مشکلات شان به ویژه در زمینه انتقال کود کمیاوی از زون جنوب غرب به تمام کشور و بلند بودن نرخ تعرفه گمرکی آن صحبت نموده و در زمینه خواهان همکاری اتاق گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران مذکور و استماع مشکلات شان، از آنان خواست تا مشکلات خود را به شکل کتبی به اتاق بسپارند تا در هماهنگی با ادارات ذیربط حکومت به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.